Duriansrun 2023

ทุเรียนรัน ครั้งที่ 2

CHUMPHON FESTIVAL 2023

วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2566

ณ ตลาดมรกต 2 ถนนเขาเงิน - ตลาดกลางผักและผลไม้ ต.ขันเงิน อ.หลังสวน จ.ชุมพร

ปิดรับสมัคร

 • Half Marathon 21 Km. (ค่าสมัคร 700 บาท)
  ชาย : รุ่น อายุไม่เกิน 19 ปี, 20-29 ปี, 30-39 ปี, 40-49 ปี, 50-59 ปี, 60 ปี ขึ้นไป หญิง : รุ่น อายุไม่เกิน 19 ปี, 20-29 ปี, 30-39 ปี, 40-49 ปี, 50-59 ปี, 60 ปี ขึ้นไป
 • Mini Marathon 10 Km. (ค่าสมัคร 600 บาท)
  ชาย : รุ่น
  อายุไม่เกิน 15 ปี, 16-29 ปี, 30-39 ปี ,40-49 ปี, 50-59 ปี, 60 ปี ขึ้นไป หญิง : รุ่น อายุไม่เกิน 15 ปี, 16-29 ปี, 30-39 ปี ,40-49 ปี, 50-59 ปี, 60 ปี ขึ้นไป
 • Fun Run 5 Km. (ค่าสมัคร 500 บาท) ไม่แบ่งประเภทและรุ่น , ไม่มีการแข่งขัน
 • VIP (ค่าสมัคร 1,000 บาท) สามารถร่วมแข่งขันได้ ตามระยะที่เลือก

 • "Elite-general" Half Marathon 21 Km. (ค่าสมัคร 700 บาท) ไม่แบ่งประเภทและรุ่น
 • "Elite-general" Mini Marathon 10 Km. (ค่าสมัคร 600 บาท) ไม่แบ่งประเภทและรุ่น
 • "Elite-For Thais only" Half Marathon 21 Km. (ค่าสมัคร 700 บาท) ไม่แบ่งประเภทและรุ่น
 • "Elite-For Thais only" Mini Marathon 10 Km. (ค่าสมัคร 600 บาท) ไม่แบ่งประเภทและรุ่น

การสมัคร

 • รับสมัครออนไลน์ โดยโอนเงินค่าสมัครได้ที่ :
  ชื่อบัญชี : 
  เลขที่บัญชี : 
  ธนาคาร : 
 • เมื่อท่านได้โอนเงินค่าสมัครแล้ว นำสลิปการโอนเงินมาแนบในขั้นตอนการสมัคร โดยกรอกรายละเอียดสมัคร/แบบบุคคล/แบบกลุ่ม-ชมรม ตามแบบฟอร์ม
 • ตรวจสอบรายชื่อ/สถานะ, จดจำรหัสรับเสื้อ-เบอร์
 • เมื่อโอนเงินแล้วจะต้องสมัครภายใน 3 วัน มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์

การรับเสื้อ-BIB

 • รับเสื้อ-เบอร์ รอบเดียว วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566  เวลา 10.00-18.00 น.
  ณ เรือจำลองจักรีนฤเบศร กรมหลวงชุมพร ปากน้ำหลังสวน อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร
 • หลักฐานการรับเสื้อ-เบอร์
  - กรณีรับด้วยตนเอง : แจ้งรหัสและบัตรประชาชน -กรณีฝากรับแทน : สำเนาบัตรของผู้ฝาก เขียนระบุให้ผู้ใดเป็นผู้รับ และบัตรประชาชนของผู้รับแทน
  - กรณีสมัครแบบกลุ่ม-ชมรม : ตัวแทนกลุ่ม-ชมรม สามารถรับแทนได้ทั้งกลุ่ม-ชมรม
 • ผู้สมัคร ได้รับเสื้อที่ระลึก 1 ตัว ผู้ที่เข้าเส้นชัยได้รับเหรียญรางวัล
 • Half Marathon 21 Km.
  - ผู้ที่ทำเวลาดีที่สุดทั้งชายและหญิง ลำดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัลและถ้วยรางวัล Over All (หากรับถ้วยรางวัล Over All แล้ว จะไม่มีสิทธิ์รับถ้วยรางวัลลำดับ 1-5 ในแต่ละรุ่น)
  - ผู้ที่เข้าเส้นชัยแต่ละรุ่น ลำดับที่ 1-3 ได้รับเงินรางวัลและถ้วยรางวัล และลำดับที่ 4-5 ได้รับถ้วยรางวัล
  - ผู้ที่วิ่งเข้าเส้นชัย ได้รับเสื้อ Finisher 1 ตัว
 • Mini Marathon 10 Km. 
  - ผู้ที่ทำเวลาดีที่สุดทั้งชายและหญิง ลำดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัลและถ้วยรางวัล Over All (หากรับถ้วยรางวัล Over All แล้ว จะไม่มีสิทธิ์รับถ้วยรางวัลลำดับ 1-5 ในแต่ละรุ่น)
  - ผู้ที่เข้าเส้นชัยแต่ละรุ่น ลำดับที่ 1-3 ได้รับเงินรางวัลและถ้วยรางวัล และลำดับที่ 4-5 ได้รับถ้วยรางวัล
 • VIP ผู้ที่สมัครจะได้รับเสื้อ VIP คอปก 1 ตัว, เหรียญรางวัล

สนับสนุนโดยตลาดมรกต

 • ประเภท "Elite general" (Half Marathon 21 Km.)
  - ผู้ที่ทำเวลาดีที่สุด ทั้งชายและหญิง ลำดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท และถ้วยรางวัล
  - ผู้ที่ทำเวลาดีที่สุด ทั้งชายและหญิง ลำดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท และถ้วยรางวัล
 • ประเภท "Elite general" (Mini Marathon 10 Km.)
  - ผู้ที่ทำเวลาดีที่สุด ทั้งชายและหญิง ลำดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท และถ้วยรางวัล
  - ผู้ที่ทำเวลาดีที่สุด ทั้งชายและหญิง ลำดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท และถ้วยรางวัล
 • ประเภท "Elite-For Thais only" (Half Marathon 21 Km.)
  - ผู้ที่ทำเวลาดีที่สุด ทั้งชายและหญิง ลำดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท และถ้วยรางวัล
  - ผู้ที่ทำเวลาดีที่สุด ทั้งชายและหญิง ลำดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท และถ้วยรางวัล
  - ผู้ที่ทำเวลาดีที่สุด ทั้งชายและหญิง ลำดับที่ 3 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท และถ้วยรางวัล
  - ผู้ที่ทำเวลาดีที่สุด ทั้งชายและหญิง ลำดับที่ 4 ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท และถ้วยรางวัล
  - ผู้ที่ทำเวลาดีที่สุด ทั้งชายและหญิง ลำดับที่ 5 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท และถ้วยรางวัล
 • ประเภท "Elite-For Thais only" (Mini Marathon 10 Km.)
  - ผู้ที่ทำเวลาดีที่สุด ทั้งชายและหญิง ลำดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท และถ้วยรางวัล
  - ผู้ที่ทำเวลาดีที่สุด ทั้งชายและหญิง ลำดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท และถ้วยรางวัล
  - ผู้ที่ทำเวลาดีที่สุด ทั้งชายและหญิง ลำดับที่ 3 ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท และถ้วยรางวัล
  - ผู้ที่ทำเวลาดีที่สุด ทั้งชายและหญิง ลำดับที่ 4 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท และถ้วยรางวัล
  - ผู้ที่ทำเวลาดีที่สุด ทั้งชายและหญิง ลำดับที่ 5 ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท และถ้วยรางวัล

วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566 

 • เวลา 10.00-18.00 น. ณ เรือจำลองจักรีนฤเบศร กรมหลวงชุมพร ปากน้ำหลังสวน อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร

วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2566

 • เวลา 04.00 น. - ลงทะเบียนสื่อมวลชน
 • เวลา 04.30 น. - นักวิ่งวอร์มร่างกาย
 • เวลา 04.50 น.
  - พิธีกรกล่าวเรียนเชิญท่านประธานในพิธีขึ้นกล่าวเปิดการแข่งขัน
  - พิธีกรกล่าวเรียนเชิญผู้ทรงเกียรติขึ้นบนเวทีเพื่อร่วมทำพิธีเปิดการแข่งขัน
 • เวลา 05.00 น. - ปล่อยตัวนักวิ่ง Half Marathon 21 Km.
 • เวลา 05.15 น. - ปล่อยตัวนักวิ่ง Mini Marathon 10 Km.
 • เวลา 05.35 น. - ปล่อยตัวนักวิ่ง Fun Run 5 Km.
 • เวลา 07.30 น. - พิธีการมอบรางวัลนักกีฬาผู้ชนะเลิศในแต่ละประเภทและแต่ละรุ่น
 • เวลา 08.30 น. - เสร็จสิ้นพิธีการมอบถ้วยรางวัลการแข่งขัน
 • เวลา 10.00 น. - เสร็จสิ้นการแข่งขัน

 รอบการรับประทานบุฟเฟต์ผลไม้จากผู้ประกอบการในตลาดมรกต
(ฟรีสำหรับนักกีฬาที่ร่วมการแข่งขัน ระยะการรับประทาน 60 นาที)

 • เวลา 07.30-08.30 น. - รอบการรับประทานบุฟเฟต์ผลไม้จากผู้ประกอบการในตลาดมรกต2 (รอบที่1)
 • เวลา 09.00-10.00 น. - รอบการรับประทานบุฟเฟต์ผลไม้จากผู้ประกอบการในตลาดมรกต2 (รอบที่2)
 • เวลา 10.30-11.00 น. - รอบการรับประทานบุฟเฟต์ผลไม้จากผู้ประกอบการในตลาดมรกต2 (รอบที่3)
 • เวลา 11.30 น.- ปิดกิจกรรมการรับประทานบุฟเฟต์ผลไม้จากผู้ประกอบการในตลาดมรกต2
  **หมายเหตุ   กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

สอบถามการสมัครออนไลน์/ข้อมูลทั่วไป
เว็บสมัครออนไลน์: www.duriansrun.com

Facebook Fanpage : facebook.com/ChumphonFestival
LINE Official : กดได้ที่ Link นี้ https://lin.ee/VgQT3n0

กฎกติกาการแข่งขัน

 • นักวิ่งที่ได้รับรางวัลทุกประเภทต้องเป็นผู้ที่มีชื่อลงทะเบียนในระบบการแข่งขัน อย่างถูกต้อง และผ่านการตรวจสอบโดยคณะกรรมการผู้ตัดสิน
 • คำตัดสินของคณะกรรมการผู้ตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด นักวิ่งที่ได้รับรางวัลจะต้อง แสดงหลักฐานยืนยันตัวตนของท่านก่อนรับรางวัล
 • การแสดงตน นักวิ่งต้องมีหมายเลข BIB ตรงตามการลงทะเบียน และต้องติด หมายเลข BIB ตลอดการแข่งขัน
 • ผู้เข้าแข่งขันสามารถติดหมายเลขแข่งขันได้เพียง 1 หมายเลขเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ แข่งขันแทนผู้อื่น และรับเหรียญ ถ้วยรางวัล เงินรางวัล มากกว่า 1 รางวัล
 • ผู้ได้รับรางวัลประเภททั่วไป (Overall) แล้ว จะไม่ได้รับสิทธิ์การรับรางวัลของ ประเภทรุ่นอายุ
 • รางวัลการแข่งขันประเภทรุ่นอายุใช้เกณฑ์การตัดสินจากเวลาสุทธิ (Net Time/ Chip Time)
 • เหรียญรางวัลการแข่งขันมอบให้กับผู้ที่เข้าเส้นชัยในเวลาที่กำหนดทันทีหลังผู้เข้า แข่งขันเข้าสู่เส้นชัย และมอบให้ในวันแข่งขันเท่านั้น ไม่สามารถขอรับเหรียญรางวัลภายหลัง